Pràctiques

La sessió

Un viatge de relaxació profunda i renovació del teu ésser interior, on et submergiràs en un oceà de sons harmònics que t’ajudaran a alliberar tensions, reduir l’estrès i equilibrar les teves energies.
Experiències úniques, adaptades a les teves necessitats, dissenyades perquè et sentis còmoda/e i puguis entregar-te completament al poder sanador dels sons.

He sentit molta pau, mai havia sentit tanta pau i de forma tan profunda.
Julio (Manresa)

Els beneficis

Aquests són alguns dels beneficis bàsics d’un Bany de So degudamente executat, encara que poden variar d’una persona a una altra:

  • Indueix un estat de relaxació profunda del cos i la ment. Els sons harmònics calmen el sistema nerviós, redueixen l’estrès i promouen l’equilibri dels hemisferis cerebrals, creant una sensació general de tranquil·litat i serenor.
  • El seu efecte calmant en el sistema nerviós, ajuda molt a reduir els nivells de l’estrès, l’ansietat i la depressió. Proporciona un alleugeriment instantani i una sensació de profunda pau interior.
  • Desbloqueja i equilibra els txakres, els centres energètics del cos.
  • Promou la producció d’endorfines i altres substàncies químiques que ajuden a enfortir el sistema immunològic i augmentar la resistència del cos a malalties i trastorns.
  • Estimula el cervell i el sistema nerviós central millorant l’equilibri i la capacitat de concentració, incrementant la creativitat i la intuïció.
  • Alleugereix el dolor i les tensions musculars. És una forma complementària de tractament per a condicions com el dolor crònic, els mals de cap i les lesions musculars.
  • A més, és una pràctica que ajuda a les persones a recordar la seva capacitat de sentir la pau i l’amor, la unitat, la compassió i la gratitut, a accedir a estats de consciència expandida i aprofundir en la seva connexió amb allò sagrat i transcendental.

El txakra del cor

L’energia que resideix al txakra del cor és l’alegria pura, l’amor, la vida.
Exerceix de vincle entre els plans celestes i els terrestres. Exerceix d’unió entre els txakres superiors, que es nodreixen de les energies dels plans superiors de consciència, de l’aliment celeste, i els txakres terrestres, que es nodreixen de les energies terrestres.
És un txakra humil, flexible, amant, que permet la fusió d’ambdues energies.
Representa l’obertura, la receptivitat, l’acolliment, la compassió, la fusió, el reconeixement, la gratitud.
Conté en el seu centre l’amor incondicional.

Sessions per a desfer cuirasses i sentir l’energia que resideix al chakra del cor.

“Del jo dualista i separat dels altres, que imita el passat i rebutja la vida tal com és, al jo profund, a la consciència d’unitat, al reconeixement de la nostra naturalesa essencial, de present i infinita, amorosa i profundament autosanadora.”

Les freqüències cerebrals

Les freqüències cerebrals es mesuren en cicles per segon, que es coneixen com a hertz (Hz) i representen les oscil·lacions electromagnètiques que es produeixen al cervell. Cada freqüència està associada a un estat particular de consciència.

Durant la nostra activitat ordinària i amb la consciència normal de vigília basada en la lògica i el raonament, estem en ones beta. Les ones cerebrals beta (14-40 Hz) ens permeten funcionar en la vida quotidiana, prendre decisions, processar informació i interactuar amb l’entorn de manera eficient. No obstant això, quan les ones beta estan en nivells excessivament alts, poden conduir a l’estrès i a l’ansietat.

Els sons harmònics detenen el diàleg intern de la nostra ment i canvien l’estat de la nostra consciència baixant els cicles cerebrals a nivells de freqüència entre les ones alpha (7,5 a 14 Hz o cicles per segon) i les ones theta (4 a 7, 5 Hz), provocant una profunda relaxació física i mental.
Al baixar a ones més lentes es produeixen estats de calma i serenitat, de creativitat, s’incrementa la memòria i es poden desbloquejar i solucionar inquietuds o conflictes interns.

Les ones cerebrals alpha (7,5-14 Hz) ens situen a la frontera entre el conscient i l’inconscient, és a dir, mantenim una activitat conscient de la nostra ment però alhora podem accedir a informació i estats propis del subconscient. És un estat de pau interior i relaxació profunda on la intuïció es fa més clara i més profunda com més ens acostem a 7,5Hz.

Les ones theta (4-7,5 Hz), més baixes que les anteriors, estan associades a la meditació profunda i ens ofereixen la possibilitat de poder descobrir esdeveniments amagats en el subconscient. És una freqüència que s’associa a una profunda connexió espiritual i d’unitat amb l’univers, i ens dóna l’oportunitat d’accedir a una gran i profunda inspiració i creativitat.

Hi ha ones cerebrals encara més lentes que es poden experimentar durant estats de profunda meditació transcendental, però ja no estarien tan relacionades amb les sessions amb sons harmònics.

La rendició

Una sessió degudament executada, amb el cant i els sons dels diversos instruments amb què treballo, i sobretot amb el so dels gongs amb potents harmònics que es van sobreposant en capes creant una multiplicitat de tons i sobretons… provoca una alteració de la consciència permetent-nos accedir als seus nivells més profunds. Els sons harmònics ens porten cap a un estat meditatiu que facilita la percepció transpersonal, és a dir, que podem anar més enllà de la personalitat, transcendir l’ego, i reconèixer la nostra veritable naturalesa.

Per a això cal rendir-se, ser capaç de deixar-se anar, deixar de controlar i acceptar el que passa sense jutjar, sense resistències, sense intervenir: convertir-nos en observadors.

Més enllà de l’experiència amb els sons harmònics, aquest és un exercici enriquidor, perquè a més de poder reconèixer el que som quan la ment deixa de controlar, també ens dóna l’oportunitat de sintonitzar amb la vida, d’aprendre a acceptar el que hi ha amb confiança i a establir una bona relació amb el moment present.

Quan humilment assentim al que hi ha, quan acceptem la vida com se’ns presenta i actuem amb el que ens ofereix, aquesta es transforma i s’alleuja gràcies a la ressonància: la llibertat entra en la nostra vida i el drama desapareix.

La rendició no és resignació, la rendició és un acte poderós, implica cedir més que resistir-se al flux de la vida, és un coneixement simple però profund i lluminós: acceptar el moment present incondicionalment i com a únic lloc on poder sintonitzar amb la Vida.

“El despertar és un canvi en el qual se separen el pensament i la consciència; en lloc d’estar perdut en els teus pensaments, quan estàs despert et reconeixes com la consciència que hi ha al seu darrera.
Llavors, pensar deixa de ser una activitat autònoma al servei de si mateixa, que pren possessió de tu i dirigeix la teva vida.
La consciència es fa càrrec del pensament, i en lloc de tenir el control de la nostra vida, el pensament es converteix en el servidor de la consciència.”

Eckhart Tolle

Els hemisferis cerebrals

Els dos hemisferis cerebrals tenen funcions diferents. Tots tenim una àmplia experiència amb l’hemisferi esquerre del cervell, ja que és el costat que s’utilitza de manera habitual mentre estem funcionant a la vida quotidiana.
La majoria de les persones viuen la vida gairebé exclusivament a través del costat esquerre del cervell, en el pensament, el raonament i la part lògica.
Del costat dret, la majoria en tenen molt poca experiència, moltes ni tan sols són conscients que els dos hemisferis del cervell tenen funcions diferents.

El cervell esquerre és analític, lògic, ordena les nostres vides per temes i procura mantenir-ho tot en ordre per a nosaltres. El cervell esquerre està sempre en alerta per mantenir-nos fora de perill i assegurar la nostra supervivència. És responsable del llenguatge, els números, rutines, hàbits, els aspectes pràctics, fets, estratègies i tots els detalls de la nostra vida. Pren decisions basades en el que ha après en el passat i ho jutja tot com a correcte o incorrecte, bo o dolent.

El costat dret és el de la creativitat i les sensacions, està connectat amb el cosmos i la nostra capacitat intuïtiva de saber. Veu la foto en conjunt en lloc dels detalls; és feliç, agraït, emocional, intuïtiu i imaginatiu. Utilitza símbols i imatges en comptes de paraules i llenguatge com fa l’esquerre.
L’hemisferi dret del cervell té a veure amb l’ara i l’aquí; i no té preocupacions.

L’escenari ideal és tenir els dos hemisferis del cervell funcionant en la mateixa mesura, essent cada costat igualment important, i en equilibri amb l’altre.

Un Bany de So degudament executat té la capacitat d’apagar el nostre costat esquerre del cervell i col·locar-nos en un estat de meditació de forma automàtica, permetent sorgir al cervell dret i connectar amb la pau i el benestar que el caracteritza.
En aquest estat d’ones cerebrals theta, en què el temps i l’espai no tenen significat, podem experimentar la unitat amb tot allò que és, i un profund coneixement de la nostra veritable identitat com a consciència infinita confinada temporalment en un cos humà. És una experiència potent que pot provocar canvis a la vida d’algunes persones.

El silenciament de la xerrada habitual del cervell esquerre també és un component essencial en un procés de sanació. Quan assistim a un Bany de So experimentem la quietud i la pau de l’hemisferi dret del cervell, donant un descans a l’esquerre, i és aleshores quan s’activa el mecanisme d’autosanació natural del nostre cos.

Ens convé recuperar l’hemisferi dret i que pugui funcionar en paral·lel amb l’esquerre. Anar cap a la sincronització hemisfèrica dels dos costats del nostre cervell de manera que puguem portar una vida més equilibrada i desenvolupar totes les nostres capacitats.

Per als que practiquem amb aquests instruments, i també per als que assisteixen a les sessions de so amb regularitat, aquesta reconnexió es fa cada cop més fàcil. És com que els sons harmònics obren la porta a la consciència infinita del costat dret del cervell, i aquesta roman oberta o almenys desbloquejada, permetent-nos tornar-hi en la propera ocasió de forma més fàcil i posteriorment en qualsevol moment que es vulgui.

El viatge més llarg i difícil amb prou feines s’estén uns 20 centímetres.
Aquesta distància no és altra cosa que el tram que va des del cap al cor.

S. S. Ravi Shankar

El silenci intern

Durant les sessions podràs reconnectar amb aquest espai dins teu on resideix el silenci i la pau.

Els sons de diversos instruments sagrats i la seva gran amplitud d’harmònics modificaran la teva percepció ordinària degut al canvi que provoquen en els patrons de les ones cerebrals, i des d’aquí podràs reconèixer aquesta part més profunda de la teva vida, connectar amb el teu ésser interior, amb el teu jo profund.

Quan estem en estat Theta, com passa durant una meditació profunda i perllongada (i que també s’aconsegueix durant una sessió!), el nostre cos es relaxa per complet però la ment es pot mantenir desperta, entre l’estat de vigília i el de la son. En aquest estat de baixes freqüències cerebrals la nostra percepció s’obre a altres dimensions, la ment conscient pot estar molt receptiva i accedir a l’inconscient, visualitzar imatges simbòliques i permetre que aflorin bloquejos limitants que condicionen la nostra pau interior.

Juntament amb el principi de ressonància, que permet modificar una freqüència alterada a través de la transmissió d’una freqüència sana i equilibrada i produir una harmonització entre la vibració del so i la del teu cos, és el silenci una part essencial en qualsevol sessió de sanació amb so. Amb el so aniràs amorosament cap a un estat de pau i silenci interns que és on té lloc la sanació, quan la ment s’aquieta i s’activa el prodigiós mecanisme natural d’autosanació del nostre cos.

Durant aquest procés de relaxació, harmonització i centrament, podràs sentir el teu cos… escoltar la teva veu interior… i esbrinar què és el que et cal treballar, quins són els canvis que hauries de fer en la teva vida, en els teus hàbits, per recuperar el teu to original, el teu equilibri energètic natural. I és llavors quan es comencen a estovar i a desfer bloquejos i tensions, i a desapareixer molèsties i trastorns, molts d’ells relacionats amb l’estrès o d’origen psicosomàtic.

Un Bany de So degudament executat, a més d’una experiència meditativa i harmonitzadora que calma i neteja la ment, elimina tensions i estimula el nostre equilibri psicoenergètic, pot ser també un treball de consciència, de reconeixement i transformació interior.

“Amb el so dels gongs primer m’he inquietat una mica, la resistència mental de la que tu ja m’havies advertit,
però després m’he deixat anar i he sentit el so de l’univers, super envolvent i poderós.”
Danise (Sant Cugat)

La consciència

Durant la sessió assoliràs una profunda relaxació del cos i l’atur gradual del diàleg de la ment, i en conseqüència, el reconeixement del silenci intern… el personatge fictici amb el qual ens identifiquem ja no se sosté i la sensació d’una identitat separada dels altres s’esvaeix… i aquí tenim l’oportunitat de reconèixer la nostra veritable naturalesa, aquest vast espai on neixen i moren els pensaments, les emocions, les sensacions… Som consciència testimoniant la naturalesa efímera de les experiències.

“Despertar del somni o el malson de que estem separats de la vida, de les altres persones o del que percebem al món, despertar a la realitat que som un amb la vida, recobrar la consciència d’unitat i deixar de viure en la separació entre el dins i el fora.”

Els Banys de So són una bona companyia en el camí de l’autoconsciència, en aquest procés progressiu d’obertura i expansió cap a una major connexió amb el present, amb la vida.

Tot i que cada sessió és una nova experiència, si som capaços de rendir-nos i d’observar sense jutjar, sempre tindran la capacitat de mostrar-nos o fer-nos saber d’alguna forma allò que ens convé transformar per a transitar cap a la confiança i la llum, cap a la pau interior.

El cor

L’estat de consciència de la persona que crea i emet els sons és molt més important que els coneixements o el domini que pugui tenir dels instruments, per tal de que el vincle energètic que es crea durant l’acompanyament sigui el més net i respectuós possible. És imprescindible practicar amb serenitat i humilitat, amb la ment en pau, des del més absolut silenci intern i centrats en el present.
Sobretot, practicar des de l’amor, des del cor. Com deia Tagore, l’Amor entès com a significat últim de tot el que ens envolta. No un simple sentiment, sinó una veritat, l’alegria que està en l’origen de tota creació.
Necessitem doncs passar de la ment al cor, i treballar i generar fonamentalment des del cor.
Algú va dir que és la ment la que crea el pont, però és el cor el que l’ha de travessar.

– Què és l’amor?  va preguntar el deixeble.
– La absència total de por,  va dir el mestre.
– I què és al que tenim por?  va tornar a preguntar el deixeble.
– A l’amor,  va respondre el mestre.

Anthony de Mello

La ressonància

Diu Don Conreaux, mestre de mestres de gongs des de fa més de 40 anys, que “mentre que una gran quantitat de modalitats llegeixen uns símptomes i s’acosten al cos d’acord amb la seva malaltia, la sanació holística amb el so funciona de forma diferent. El que fem és acostar-nos al cos sent ja sencer i complet, i omplim aquest cos amb vibracions posant èmfasi en la totalitat, i qualsevol que sigui el problema, el so anirà cap a aquest lloc que ho necessita i el cos, amb la ressonància, començarà a recuperar el seu potencial vibratori natural”.

És pel principi de la ressonància, que els gongs, els bols i altres instruments sanadors produeixen una harmonització entre la seva vibració i la de la persona. Aquesta vibració té el poder de reorganitzar l’estructura energètica de la persona i fer-la més forta, és a dir, més harmònica i més sana.

“Mai m’havia sentit tan relaxada, m’he pogut deixat anar i moltes estones he sentit que estava fora del meu cos.”
Carla (Sant Cugat)

El somni conscient

A mesura que vas experimentant i assistint a les sessions, et vas familiaritzant amb aquest estat on la ment es manté a la frontera entre la vigília i la son.

Aprens a mantenir-te en aquest “somni conscient” on el cos està en profunda relaxació però la ment pot estar desperta, molt receptiva i connectant amb els seus nivells més profunds.
Reconeixeràs continguts del teu món interior, que observaràs sense jutjar ni analitzar, acceptant que formen part de tu…

És en aquesta pràctica d’autoacceptació i actitud de sàvia rendició on es pot transformar la mirada, canviar certs hàbits mentals, reconstruir el comportament, desbloquejar, solucionar conflictes i reconnectar amb la teva veritable naturalesa.

“Quan controlo, no comprenc.
Només quan m’entrego tinc la capacitat de rebre allò que em transforma.”

Back To Top
Contacteu-nos a través de WhatsApp
Contacteu-nos a través de WhatsApp