Sons · Carrilló volador

Un carrilló sintonitzat en uns intervals tonals precisos que ens ofereix un so harmònic i progressiu.
A través del seu moviment giratori, cada to es relaciona amb els altres de manera simple i harmoniosa. No hi ha tensions, només resolució, suport i enfortiment intern.
El seu so és expansiu, una combinació equilibrada tant del moviment ascendent ‘major’ cap endavant, enlairant-te, com de l’escala descendent introspectiva ‘menor’, establint-te en una profunda calma.
La seva poderosa ressonància i la transferència de les seves vibracions vigoritza el nostre organisme i enforteix la seva coherència i integració.
Una agradable experiència del so esfèric i el seu saludable efecte d’harmonització interna.

Back To Top
Contacteu-nos a través de WhatsApp
Contacteu-nos a través de WhatsApp