Sons · Diapasons

El so que emet un diapasó és pur, són ones sinusoïdals, més simples que la majoria de sons, una mena d’ona ideal, sense harmònics.

El seu ús és molt variat, es pot col·locar el diapasó activat directament en el cos físic (acupuntura vibratòria), en els ossos i articulacions, a prop de les orelles (mai a menys de 5cm), en els camps electromagnètics del cos (cossos subtils o aura) o en l’àrea de cada chakra per sintonitzar-lo.

De fet, hi ha diferents sistemes i teories per al seu ús, Hans Cousto, Fabien Maman o John Beaulieu en són tres bons exemples de referència.

La seva aplicació es basa en el fenomen de la ressonància simpàtica i són capaços de resintonitzar la vibració del cos, tornar la vibració sana i harmoniosa a tot el nostre sistema: físic, mental, emocional i espiritual.

Jo acostumo a treballar amb els diapasons Om (136,10Hz i 68,05Hz), un interval tonal molt beneficiós i apropiat per eliminar bloquejos i moure energies estancades, a més de tenir els beneficis propis de treballar amb una octava.
Provoquen un estat de relaxació profunda, equilibrat i de major consciència, i davant estats de distorsió o inharmònics, tornen la vibració harmònica a tot el nostre sistema energètic. El so dels diapasons Om és dels més terapèutics.

També treballo amb els diapasons C 256Hz i G 384Hz, quan els dos sonen en conjunt produeixen un equilibri de gran abast creant una sensació de calma i tranquil·litat. Equilibren i sincronitzen els hemisferis cerebrals, redueixen l’activitat de les ones cerebrals i indueixen a estats de relaxació.

Back To Top
Contacteu-nos a través de WhatsApp
Contacteu-nos a través de WhatsApp