Sons · Tambor xamànic

El tambor de marc, en la seva forma més senzilla, consisteix en un cercle de fusta cobert per una pell, i els seus usos poden ser tan diversos com les cultures que els han utilitzat o els utilitzen: cerimònies i rituals relacionats amb celebracions anuals com la collita i la sembra, curacions i sacrificis, observacions celestials com el solstici i l’equinocci, ritus de pas com el naixement, la mort o la iniciació, ritus lunars, etc. Cada cultura té els seus propis ritmes que s’incorporen als rituals i cerimònies.

Hi ha una gran quantitat de tambors de marc a totes les civilitzacions antigues de la Mediterrània.

Però el tambor xamànic, encara que és també un tambor de marc, es troba originàriament a Àsia i Amèrica del Nord i té una diferència important en la forma de tocar ja que és copejat amb un os, banya o pal, a diferència del tambor de marc mediterrani que es toca amb les mans nues.

El tambor és un instrument de poder femení, la seva vibració màgica se sent profundament en el ventre i al cor, i està associat a l’element terra, és el batec de la mare terra que ens obre la porta als mons físic i espiritual, és un instrument de profunda sanació emocional, d’alliberament i creativitat.

També ens equilibra el masculí i el femení.

Els tambors xamànics, en la majoria dels casos, marquen un ritme constant i monòton de cops per segon, i està científicament demostrat que escoltar el seu ritme monòton provoca la pèrdua del continuum temporal i baixa els cicles cerebrals a nivells de freqüència entre les ones alpha i theta portant-nos a un estat de relaxació profunda.

En els últims anys s’han realitzant investigacions que permeten comprovar que tocar el tambor enforteix el sistema d’immunitat natural del nostre organisme.

Un instrument poderós que té la facultat d’obrir-nos a noves percepcions i a convidar-nos a l’expansió i a la transformació.

Back To Top
Contacteu-nos a través de WhatsApp
Contacteu-nos a través de WhatsApp